Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm Thời hạn nộp hồ sơ
NHÂN VIÊN LÁI XE 1 Đà Nẵng 31 - 10 - 2018 Chi tiết
Giám đốc kinh doanh tháng 8 1 Đà Nẵng 05 - 09 - 2018 Chi tiết
Trưởng phòng kinh doanh tháng 8 1 Đà Nẵng 05 - 09 - 2018 Chi tiết
Trưởng nhóm kinh doanh tháng 8 2 Đà Nẵng 05 - 09 - 2018 Chi tiết
Tuyển dụng nhân viên kinh doanh tháng 8 10 Đà Nẵng 05 - 09 - 2018 Chi tiết
Chuyên viên thiết kế quảng cáo marketing 01 Đà Nẵng 07 - 10 - 2018 Chi tiết
Chuyên viên Marketing 01 Đà Nẵng 30 - 04 - 2018 Chi tiết
Chuyên viên thiết kế Marketing 01 Đà Nẵng 30 - 04 - 2018 Chi tiết
Nhân viên kinh doanh 15 Đà Nẵng 30 - 04 - 2018 Chi tiết