Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm Thời hạn nộp hồ sơ
Chuyên viên thiết kế quảng cáo marketing 01 Đà Nẵng 25 - 07 - 2018 Chi tiết
Chuyên viên Marketing 01 Đà Nẵng 30 - 04 - 2018 Chi tiết
Chuyên viên thiết kế Marketing 01 Đà Nẵng 30 - 04 - 2018 Chi tiết
Nhân viên kinh doanh 15 Đà Nẵng 30 - 04 - 2018 Chi tiết